ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ἱερά ἀγρυπνία

Ἱερά ἀγρυπνία θά τελεσθῇ
στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας

ἐπί  τῇ  ἑορτῇ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

τήν παραμονή, Δευτέρα  22 Σεπτεμβρίου 2014
καί ὥρα 8:00 μ.μ.- 2:00 π.μ. τῆς  ἑπομένης.