ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Ἱερά Ἀγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Γ΄εὑρέσεως τῆς Τιμίας Κεφαλῆς

τοῦ Προφήτου Προδρόμου καί 
βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

τήν Κυριακήν 24 Μαΐου 2015

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.