ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε

η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις 

του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι 

αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα 

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς 

εβεβαίου του λόγου το ασφαλές 

Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός 

Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι

-----------

Επεφάνης σήμερον τή οικουμένη,

 καί τό φώς σου Κύριε, εσημειώθη εφ’ ημάς, 

έν επιγνώσει υμνούντάς σε. 

Ήλθες εφάνης, τό Φώς τό απρόσιτον. 

(Κοντάκιον Ήχος δ’)

-----------