ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Ἱερά Ἀγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ένδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου,


ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

τήν Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.