ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Ἱερά Ἀγρυπνία

τήν ΔΕΥΤΕΡΑΝ,  23ην  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014,
πί τ ορτ το Γενεσίου το τιμίου καί νδόξου προφήτου, Προδρόμου καί βαπτιστο ωάννου,
θά τελεσθ  ες τήν . Μονήν τς Παναγίας Δαμάστας, 
ερά  γρυπνία
πό την  8ην  σπερινήν ως τήν 2αν  πρωϊνήν τς πομένης.

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

Ιερά Εξομολόγησις


Στην  Ιερά  Μονή  Παναγίας  Δαμάστας
ο Αγιορείτης  Ιερομόναχος  π. Ιωαννίκιος
από  την  Παρασκευή  13  Ιουνίου
μέχρι και  την Κυριακή  22  Ιουνίου 2014
θα παρευρίσκεται και θα εξομολογεί  καθημερινά
( εκτός  των  μεσημβρινών  ωρών  14:00 - 16:00 )Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Ο π. Ιωαννίκιος στην Ι.Μ. Παναγίας Δαμάστας

Ως  ημερομηνία άφιξης στην Ι.Μ. Παναγίας Δαμάστας,
του Αγιορείτου  Ιερομονάχου π. Ιωαννικίου,
αναφέρεται η Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014.