ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Ἱερά Ἀγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων πανευφήμων κορυφαίων Άποστόλων

Πέτρου καί Παύλου,

τήν Κυριακήν 28  Ἰουνίου 2015

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.