ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

   

 « Τό ἔλεός σου Κύριε, καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου»                                      

«Εἶναι γνωστό πώς ὁ Θεός δέν εἶναι μόνον ἀγαθός ἀλλά καί δίκαιος καί ἀκόμη
εἶναι γνωστό πώς ὁ Θεός θέλει πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Ὅταν
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν φέρει ἀποτελέσματα, τότε ἐνεργεῖ ἡ δικαιοσύνη Του, ἡ ὁποία
ὅμως δέν παρουσιάζεται μ’ ὅλη τήν ἄπειρον δύναμίν της, διότι κανείς δέ θά μποροῦσε νά
ἀντέξει τήν ἐπίδρασή της ἐπάνω του. Γι’ αὐτό καί ὁ Πανάγαθος Θεός παρουσιάζεται
μέσα ἀπό τήν παιδευτική Του ἐνέργεια μέ ἁπαλό τρόπο.


Πάντοτε ἐλεεῖ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο. Ὄχι μόνο ὅταν τοῦ χορηγεῖ τήν ζωή, τοῦ
δίδει τήν ὑγεία, τόν φυλάττει ἀπό τίς θλίψεις καί τίς ἀσθένειες, ἀλλά καί ὅταν τοῦ
ἀφαιρεῖ αὐτά τά ἀγαθά δοκιμάζοντας τήν ὑπομονή του καί τήν πρός Αὐτόν ἀγάπην του.
Ἔλεος εἶναι ἡ ὑγεία, ἀλλά ἔλεος εἶναι καί ἡ ἀσθένεια. Καί τοῦτο διότι διαφορετικά ὁ
ἄνθρωπος μήν κάνοντας καλή χρήση τοῦ δώρου τῆς ἐλευθερίας του ὅταν ἔχει τά ἀγαθά,
θά ἔχανε τήν ψυχή του, γι’ αὐτό παραχωρεῖ ὁ Θεός τήν στέρηση τῶν ἀγαθῶν γιά νά
ἐπανέλθει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.


Ἔλεος εἶναι ἡ καλοκαιρία, ἀλλά ἔλεος εἶναι καί ἡ κακοκαιρία. Ἔλεος ὅταν δέν
ἔχομε πειρασμούς, ἀλλά καί ἔλεος ὅταν ἔχωμε, ἵνα φανεροί γινώμεθα. Ὡστόσο ἐπειδή
εἶναι ἀνεξερεύνηται αἱ βουλαί τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει τό κάθε τί πού συμβαίνει γύρω μας
νά τό δεχώμεθα ὅτι προέρχεται ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, εἴτε καλό εἴτε κακό. Οἱ ἐνέργειες
τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς κατεβαίνουν ὡς ἔλεος. Ἔλεος εἶναι ἡ αὔρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔλεος
καί ὁ κεραυνός καί ἡ θύελλα. Τό μυστικό εἶναι νά καταλάβει ὁ ἄνθρωπος πώς σ’ ὅλα καί
δι’ ὅλα ἐνεργεῖ ὁ Θεός πρός τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου.


Μᾶς ἐλεεῖ μέ τήν καλή ὑγεία, ἀλλά μᾶς ἐλεεῖ καί μέ τήν ἀσθένεια. Γνωρίζει Ἐκεῖνος
ποῖο εἶναι τό συμφέρον δι' ἡμᾶς «οἶδε ὁ Πατήρ...». Ὡς τόσο ἐπειδή ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε
μέ ποῖον τρόπο καλύτερον σωζόμεθα, θά πρέπει τά πάντα νά τά δεχώμεθα ὡς
προερχόμενα ἀπό τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί γιά τά πάντα νά δοξάζουμε τό
Πανάγιόν Tου ὄνομα.»   π. Φώτιος Κερασιώτης

                                                       

 

 

 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Ιερά Αγρυπνία

 

 

Ιερά Αγρυπνία θα τελεσθεί 

 

εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

 

επί τη εορτή του Αγ. Δημητρίου,

 

την παραμονή,  Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

 

από ώρας  20:00 μέχρι 02:00 της επομένης.

 


 

Εικόνα του Αγ.Δημητρίου από το Βυζαντινό Μουσείο

 

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

ΠΑΣΧΑ 2020


Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Η ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

κθ      ΄ Η μετάληψις τού λεπρού.

Ένα άλλο ακόμη γεγονός, φανερώνει τήν άφθαστον πίστιν καί ευσέβειαν, πού είχε είς τήν εκτέλεσιν τών ιερών καθηκόντων του. Εκεί εις την ενορίαν του, σέ ένα στενό δρομάκι, εκρύπτετο ένας λεπρός εις μεγάλο βαθμό. Τού είχαν φαγωθή τά χείλη του από τήν φοβερή ασθένεια. Πήγε μιά φορά ο πατήρ νά τόν κοινωνήσει, αλλά τό κατεστραμμένο του στόμα, δέν μπόρεσε νά παραλάβη τό Ἅγιον Σώμα τού Κυρίου, καί παρέπεσε λίγο πιό πλάϊ από τό στόμα. Χωρίς κανένα, μά κανένα δισταγμό, ο πατήρ έσκυψε καί μέ τό στόμα του επήρε τόν θείον Μαργαρίτην, πού είχε πέσει καί τόν «κατέλυσε»! Αυτό άς τό ιδούν αυτοί, πού δυσκολεύονται νά κοινωνήσουν, γιατί φοβούνται τά μικρόβια!.....Μεγάλη, πράγματι, βλασφημία. Ένας Θεός, ζώντων καί νεκρών, ποιητής ουρανού καί Γής, νά προσβάλλεται από μικρόβια! Παραλογισμοί σκοτισμένων απίστων.
        Οσον γιά τον ασθενή αυτόν, τόν ανακάλυψε η Αστυνομία καί τόν έστειλε εις το λεπροκομείον μαζί μέ τή κόρην του, η οποία καί αυτή είχε μολυνθή καί τής είχαν φαγωθή τά δάκτυλα. Έν τούτοις, ο πατήρ δέν έπαθε τίποτε.
(Ο Άγιος Παπα-Νικόλας Πλανάς, Εκδόσεις Παπαδημητρίου, σελ.47)

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Αγιος Χαράλαμπος
† ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Άγιος
 
Ο ιερεύς της Μαγνησίας
Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές». Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών.   περισσότερα  :  εδω

Πηγή : www.impantokratoros.grΤετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

    Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου ε.ε. η Αγία μας εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού  Ιωάννου.
    Στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ,  του μεγάλου αυτού Αγίου η μνήμη,  θα εορτασθεί με ιδιαίτερη κατάνυξη.
    Με πολλή χαρά ανακοινούται στους ευσεβείς πιστούς, πνευματικά τέκνα και φίλους της  Ι. Μονής οτι του όρθρου της εορτής και της πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Φθιώτιδος  κ.κ. Συμεών, πλαισιούμενος από ιερείς και διακόνους της Μητροπόλεως μας.
    Προσκαλούνται οι φιλάγιοι πιστοί όπως προσέλθουν τιμώντες την μνήμη του Βαπτιστού του Κυρίου μας,  Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και ευχόμενοι την  Καθηγουμένη της Ι. Μονής Γερόντισσα Ιωάννα.