ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

ΠΑΣΧΑ 2020


Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Η ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

κθ      ΄ Η μετάληψις τού λεπρού.

Ένα άλλο ακόμη γεγονός, φανερώνει τήν άφθαστον πίστιν καί ευσέβειαν, πού είχε είς τήν εκτέλεσιν τών ιερών καθηκόντων του. Εκεί εις την ενορίαν του, σέ ένα στενό δρομάκι, εκρύπτετο ένας λεπρός εις μεγάλο βαθμό. Τού είχαν φαγωθή τά χείλη του από τήν φοβερή ασθένεια. Πήγε μιά φορά ο πατήρ νά τόν κοινωνήσει, αλλά τό κατεστραμμένο του στόμα, δέν μπόρεσε νά παραλάβη τό Ἅγιον Σώμα τού Κυρίου, καί παρέπεσε λίγο πιό πλάϊ από τό στόμα. Χωρίς κανένα, μά κανένα δισταγμό, ο πατήρ έσκυψε καί μέ τό στόμα του επήρε τόν θείον Μαργαρίτην, πού είχε πέσει καί τόν «κατέλυσε»! Αυτό άς τό ιδούν αυτοί, πού δυσκολεύονται νά κοινωνήσουν, γιατί φοβούνται τά μικρόβια!.....Μεγάλη, πράγματι, βλασφημία. Ένας Θεός, ζώντων καί νεκρών, ποιητής ουρανού καί Γής, νά προσβάλλεται από μικρόβια! Παραλογισμοί σκοτισμένων απίστων.
        Οσον γιά τον ασθενή αυτόν, τόν ανακάλυψε η Αστυνομία καί τόν έστειλε εις το λεπροκομείον μαζί μέ τή κόρην του, η οποία καί αυτή είχε μολυνθή καί τής είχαν φαγωθή τά δάκτυλα. Έν τούτοις, ο πατήρ δέν έπαθε τίποτε.
(Ο Άγιος Παπα-Νικόλας Πλανάς, Εκδόσεις Παπαδημητρίου, σελ.47)

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Αγιος Χαράλαμπος
† ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Άγιος
 
Ο ιερεύς της Μαγνησίας
Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές». Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών.   περισσότερα  :  εδω

Πηγή : www.impantokratoros.gr