ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Ἱερά Ἀγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας


ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Κοιμήσεως 


τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,


τήν Παρασκευήν 21 Αὐγούστου 2015

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.