ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Ιερά Αγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ  
ορτ  τῆς  Άναλήψεως 

τοῦ Κυρίου  ημῶν  Ίησοῦ  Χριστοῦ,

τήν παραμονή, Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.