ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Ιερά Αγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθῇ 

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου,

τήν παραμονή, Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.